บอล วัน คืน นี้คาสิโนสด: เล่นเกมคาสิโนแบบเรียลไทม์ได้จริงเสมือนอยู่ที่บ่อนเลย
  • Home |
  • บอล วัน คืน นี้

บอล วัน คืน นี้

บอล วัน คืน นี้

บอล วัน คืน นี้

โดย TSE ประกาศเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการเสนอขายรวมกว่า 22.2 MW (คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 16.8 MW) ฝ่ายวิจัยมองโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขนาดกำลังการขายไฟและกำไรให้กับ TSE ได้อีกมากเนื่องจากเป็นโครงการที่มีแนวโน้มจะได้ค่าไฟแบบ FiT ซึ่งจะเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ถึงปีละ 180 200 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกำไรปัจจุบันปีละ 500 ล้านบาท) โดยเราประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ 1.34 บาท

โดยมีสาเหตุมาจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 อาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นลบในการลงทุน และการลงทุนมีความไม่เหมาะสม โดยการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 มีมูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดโครงการ (379) 62 ล้านบาท ซึ่งมีบางช่วงติดลบ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 10.37%ต่อปี ซึ่งมีบางช่วงต่ากว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบริษัท และมีระยะเวลาคืนทุนถึง 10.82 ปี

โดยมีสาเหตุมาจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 อาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นลบในการลงทุน และการลงทุนมีความไม่เหมาะสม โดยการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 มีมูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดโครงการ (379) 62 ล้านบาท ซึ่งมีบางช่วงติดลบ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 10.37%ต่อปี ซึ่งมีบางช่วงต่ากว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบริษัท และมีระยะเวลาคืนทุนถึง 10.82 ปี

บอล วัน คืน นี้ ค่าธรรมเนียม บัตร เครดิต เฟิ ร์ ส ช้อย ส์

tIH9y0C6Nc

ความคิดเห็น

ULibM@RTU.UDC
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
NEWS
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  

Loading..
  รายการหนังสือใหม่

Loading..
  

Loading..
  

Loading..

Loading..
  

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.