ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุดปันโปร 777 เครดิตฟรี ล่าสุด 2024 ทดลองเล่นได้เลย
  • Home |
  • ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุด

ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุด

ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุด

ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุด

โดย APP เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 72   ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71  และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 โดยหุ้นทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน คาดจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินทรัพย์ของบริษัทจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในอนาคต แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการใช้เงินมากนัก เนื่องจากมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 6 พันล้านบาท และมีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้อีกมาก โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.17 เท่า และเงินลงทุนในช่วง 5 ปี (59-63) ที่บริษัทวางไว้ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดของบริษัท และมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบางส่วน

โดยราคาหุ้น GPSC และ TPCH ขยับขึ้นวันนี้ หลังมีการรายงานข่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่รับซื้อได้ รวม 68.90 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้ง รวม 83.04 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท และมีกำลังจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (SCOD) ภายใน 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินทรัพย์ของบริษัทจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในอนาคต แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการใช้เงินมากนัก เนื่องจากมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 6 พันล้านบาท และมีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้อีกมาก โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.17 เท่า และเงินลงทุนในช่วง 5 ปี (59-63) ที่บริษัทวางไว้ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดของบริษัท และมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินบางส่วน

ฝาก 5 บาท ฟรี 99 บาท ล่าสุด wow slot 1234

vluapqEseg

ความคิดเห็น

ULibM@RTU.UDC
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
NEWS
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  

Loading..
  รายการหนังสือใหม่

Loading..
  

Loading..
  

Loading..

Loading..
  

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.